Fastighetsfonder: Neuberger, Länsförsäkringar och Alfred Berg i topp 2019

STOCKHOLM (Fonder Direkt) I ett investeringsklimat präglat av osäkerhet och låga räntor har aktieplacerare på senare tid i stor utsträckning flockats kring fastighetsbolag, som ofta erbjuder förutsägbara kassaflöden och som gynnas av rådande låga ränteläge.

Mot den bakgrunden har Carnegie Fastighetsindex stigit med nästan hela 41 procent hittills under 2019. Det bredare aktieindexet SIX PRX har samtidigt ökat med i sammanhanget mer modesta 15,7 procent. Indexen avser den svenska aktiemarknaden.

Carnegie Real Estate Net Return Index sedan årsskiftet. (Källa: Infront)

Carnegie Real Estate Net Return Index sedan årsskiftet. (Källa: Infront)

I Sverige finns 57 aktiefastighetsfonder till försäljning (samtliga regioner), varav medianavkastningen för 2019 noteras till 26,2 procent, enligt data från Morningstar.

Bäst i år har Neuberger Bm US Rel Est Sec utvecklats, med en uppgång på 40,6 procent i svenska kronor. Fonden investerar endast i Nordamerika vilket har inneburit en viss valutamedvind för svenska placerare, då den svenska kronan har försvagats mot dollarn. Bland de största innehaven återfinns flera av de starkt presterande tornoperatörerna, som drar nytta av den pågående investeringsvågen inom 5G-nätet. American Tower Corp, Crown Castle och SBA Communications är alla med på topp tio-listan.

Tvåa på avkastningslistan är Länsförsäkringar Fastighetsfond, som har ett nordiskt investeringsfokus. Fonden har stigit med 40,0 procent under året och har dragit nytta av leverans från både större etablerade bolag som Balder och Fabege, men även av en mycket stark utveckling för mindre uppstickaraktier som Stendörren och Amasten. Vidare deltog fonden i de båda lyckade börsnoteringarna av John Mattson och K2A Knaust & Andersson, som har klättrat ordentligt sedan sina introduktioner. Med 92 procent återfinns majoriteten av investeringarna i Sverige, medan drygt 6 och knappt 2 procent är placerat i Norge respektive Finland, enligt Morningstar.

Listans tredjeplats så här långt i år innehas av Alfred Berg Fastighetsfond Norden, som har avancerat med 39,9 procent. Då både denna och Länsförsäkringar Fastighetsfond håller sig till Norden finns av förklarliga skäl många beröringspunkter vad gäller portföljinnehav. Exempelvis är Balder och Fabege de två största innehaven i båda fonderna. Vissa skillnader som sticker ut är en klart högre exponering mot Klövern och Kungsleden i Alfred Berg-fonden samt innehav i SBB i Norden, Atrium Ljungberg och Diös Fastigheter (som inte återfinns i Länsförsäkringar Fastighetsfond). Fonden har 96,3 procent av kapitalet placerat i Sverige, 3,4 procent i Norge samt 0,4 procent i Finland.

Nedan följer listan över de tio fastighetsfonder som har haft bäst utveckling hittills i år:

Fond                  Avk. % SEK 2019    
Neuberger Bm US Rel Est Sec         40,6       
Länsförsäkringar Fastighetsfond       40,0       
Alfred Berg Fastighetsfond Norden      39,9       
Odin Eiendom                 39,5       
Schroder ISF Glbl Cities           34,9       
Swedbank Robur Fastighet           34,4       
Janus Henderson Hrzn Glbl Pty Eqs      34,0       
Brookfield US Lstd RE UCITS         33,2       
First State Glbl Prpty Secs         32,5       
Janus Henderson Glb RI Est          32,4       

Källa: Morningstar. Fonderna är på ett eller annat sätt tillgängliga för försäljning i Sverige, men inte nödvändigtvis för privatpersoner via exempelvis nätmäklare.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR