Avanza: Två av tre fondkronor till företagsobligationer i aug

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Avanzas kunder har legat på säljsidan i aktiefonder i augusti; den första månaden som det inträffar under 2019 så här långt.

Det framgår av ett pressmeddelande från Avanza, där nätbanken redogör för hur deras fondsparare har agerat under månaden.

Mest köpta fonder under månaden har varit företagsobligationsfonder, fastighetsfonder, globalfonder, Nordamerikafonder samt korträntefonder (i euro). Samtidigt har bankens kunder i högst utsträckning sålt Sverigefonder, teknikfonder, Asienfonder, Rysslandsfonder och Nordenfonder.

“Fondspararna säljer aktiefonder och väljer istället att fylla på i företagsobligationsfonder. Två av tre fondkronor går till denna fondtyp. Här är det viktigt att det är ett medvetet val man gör och att man inte bara agerar på svarta rubriker. Det är sällan då de mest rationella besluten fattas. Att fortsätta månadsspara i breda fonder är i regel den bästa försäkringen mot börsoro”, säger Avanzas sparekonom Johanna Kull enligt pressmeddelandet.

Gällande det faktum att Sverigefonder för tillfället får kalla handen av kunderna resonerar Johanna Kull att spararna väljer att reducera risken något genom att minska exponeringen mot den bank- och verkstadstunga Stockholmsbörsen, för att istället fylla på i globalfonder där exponeringen är bredare.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR