Morningstar: Europeiskt rekordinflöde till obligationer i juli

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Juli månad innebar starka inflöden på den europeiska fondmarknaden, då 47 miljarder euro netto sattes in i långsiktiga fonder (definierat som ej penningmarknad), vilket var den högsta summan sedan i januari 2018.

Det framgår av en analys från Morningstar, avseende fondflöden i Europa.

Obligationsfonder stod med 43,8 miljarder euro för lejonparten av månadens inflöden, och juli var den andra raka månaden med rekordinflöden till obligationer, sedan Morningstar 2007 började samla in flödesdata på branschnivå. I juni noterades ett inflöde till obligationsfonder om 42,8 miljarder euro i Europa, ett rekord som med viss marginal alltså slogs i juli.

På aktiesidan märktes särskilt stora inflöden till globala large-cap-fonder samt till kategorin “US flex-cap”, samtidigt som även fonder inom kategorin “Europe large-cap blend” noterade ansenliga inflöden. Sammantaget gick 7,3 miljarder euro netto till aktiefonder, vilket till viss del lindrade de utflöden som setts så här långt i år (35,6 miljarder euro, se tabell nedan).

Flödesstatistiken för alternativa fonder, där hedgefonder ingår, var mindre munter då dessa tappade 4,4 miljarder euro i utflöden under månaden. Juli var den elfte raka månaden som förde med sig nettoutflöden för europeiskt reglerade hedgefonder, enligt Morningstar.

“Medan nettoutflödena i juli var betydligt lägre jämfört med föregående månader är det värt att notera att denna breda kategorigrupp har tappat nära 15 procent av sina totala tillgångar under den senaste tolvmånadersperioden, detta som ett resultat av uttag”, skriver Morningstar i analysen.

Totala tillgångar, marknadsandelar samt nettoflöden (estimated net flow) inom olika kategorier på den europeiska fondmarknaden. (Källa: Morningstar)

Totala tillgångar, marknadsandelar samt nettoflöden (estimated net flow) inom olika kategorier på den europeiska fondmarknaden. (Källa: Morningstar)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR