Skagen Fonder: 5 fonder godkända för premiepensionens fondtorg

STOCKHOLM (Fonder Direkt) De av Skagens fonder som tidigare har varit valbara på premiepensionens fondtorg kommer med ett undantag fortsatt finnas tillgängliga, samtidigt som en av fondbolagets fonder som hittills inte funnits på fondtorget har blivit godkänd för inkludering.

Det meddelar Skagen Fonder i en nyhetsuppdatering, med anledning av de tuffare regler som har införts på det omstöpta fondtorget, och som har lett till nya ansökningsprocesser.

Aktiefonderna (Skagen) Global, Kon-Tiki, m2 samt Vekst behåller sina platser på fondtorget, men med nya andelsklasser, skriver Skagen. De sparare som har valt någon av dessa fonder inom premiepensionen behöver inte göra något till följd av bytet av andelsklass, utan fondandelarna flyttas över till respektive ny andelsklass.

Den globala aktiefonden Skagen Focus har samtidigt blivit godkänd för inkludering på fondtorget, meddelar fondbolaget.

Obligationsfonden Skagen Tellus utgår däremot från premiepensionens fondtorg, eftersom fonden inte har minst 500 miljoner kronor investerat på plattformar utanför premiepensionen, vilket är ett av de nya kraven.

Totalt sett har 185 fonder hittills fått godkännande för att finnas på fondtorget, efter att ha gått igenom en process där de olika fondbolagen har behövt ansöka för varje aktuell fond.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR