Fonder: antalet nya svenska fonder halverats under 2019

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Antalet nya svenska fonder har halverats under 2019 samtidigt som antalet nedlagda fonder har ökat mer än normalt under samma period.

Det skriver Jonas Lindmark, Morningstars analyschef och redaktör i Sverige.

Under de senaste tio åren har det i snitt startats 34 nya svenskregistrerade värdepappersfonder under årets första åtta månader, noterar analyschefen. Under innevarande år visar siffran 16 stycken, knappt hälften än det normala.

“Inte sedan 2003 har så få nya fonder startats som hittills i år”, skriver Jonas Lindmark.

I samband med detta konstaterar han även att antalet nedlagda fonder är fler i år än normalt. Totalt har 37 svenskregistrerade fonder lagts ned under de första åtta månaderna 2019, att jämföra med ett genomsnitt de föregående tio åren om 26 stycken nedlagda fonder fram till sista augusti.

Förklaringen bakom minskningen av antalet fonder menar Jonas Lindmark är uppenbar: de ändrade reglerna för PPM-fonder som infördes i november förra året. Ändringen innebar bland annat att fonder måste ha 3 års historik för att ha en chans att bli valbara på Pensionsmyndighetens fondtorg.

“Dessutom pågår ytterligare utredningar som kanske kommer att skärpa kraven och begränsa valfriheten ytterligare till ett litet upphandlat urval”, skriver han.

Att aktiemarknaderna hade en tuff utveckling under fjärde kvartalet 2018 menar analyschefen också vara en delförklaring. Ännu en anledning kan vara en beteendeändring hos investerare, där intresset för passiva indexfonder med låga avgifter ökat.

I Morningstars databas finns det totalt 712 svenskregistrerade fonder, så för vanliga fondsparare spelar det inte någon större roll att antalet nya fonder är lägre än nedläggningarna, resonerar Jonas Lindmark.

“Däremot är avmattningen i antalet lanseringar kanske lite oroande för de som arbetar i fondbranschen, eftersom färre fonder betyder färre arbetstillfällen”, avslutar han.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR