Franklin Liberty: lanserar 14 ETF:er för investerare i bland annat Sverige

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kapitalförvaltaren Franklin Templeton har registrerat 14 ETF:er från sin Franklin Libertyshares serie för investerare i Sverige, Danmark och Finland.

Det framgår av ett pressmeddelande.

De lanserade fonderna är aktivt, passivt samt smart beta-förvaltade och är exponerade mot bland annat gröna obligationer och tillväxtmarknader, heter det.

“Även om vårt fokus fortfarande är på traditionell aktiv förvaltning, så ser vi en växande efterfråga för andra typer av investeringslösningar från en mängd olika kunder. Detta utbud av ETF:er ger bland annat möjlighet till betaexponering till en låg kostnad mot diverse tillväxtmarknader för danska, finska och svenska investerar”, skriver Mats Eltoft, distributionschef för norden.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR