Swedbank Robur: Flaggar ned i Nobia

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Swedbank Robur Fonder har minskat sitt innehav i köksbolaget Nobia till 4,7 procent av kapitalet.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande, med anledning av att gränsvärdet för antal aktier nu understiger 5 procent.

Fondbolaget hade per den 29 augusti 5,7 procent av kapitalet, enligt ägardatatjänsten Holdings.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR