Fonder: Danska MP Pension säljer stora oljebolag

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den danska pensionsfonden MP Pension har sålt aktier i tio stora oljebolag med motiveringen att bolagens affärsmodell inte är kompatibel med klimatmålen i Paris-överenskommelsen.

Det skriver Nyhetsbyrån Direkt och hänvisar till Bloomberg News.

Enligt pensionsfondens hemsida beslutades redan i mars 2018 att investeringar i kol, olja och oljesand skulle avvecklas. Kol- och oljesandsaktier såldes under 2018, medan samtliga innehav i övriga oljebolag ska vara sålda senast vid utgången av 2020. Totalt sett är det mer än 1.000 bolag som därmed exkluderas ur investeringsunderlaget, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Hittills har poster i oljebolag - bland annat Exxon Mobil, BP och Chevron - sålts för 644 miljoner danska kronor, motsvarande cirka 930 miljoner svenska kronor, enligt Bloomberg noterar nyhetsbyrån.

Totalt sett handlar det om aktier värda över 1 miljard danska kronor, enligt fonden.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR