Placera: Justerar ned risken i fondportföljen inför september

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Placera väljer att addera defensiva realtillgångsfonden PriorNilsson Realinvest, på bekostnad av indexnära Öhman Etisk Emerging Market i listan över köpvärda fonder i september.

“Det är en fond som oftast presterar bra över tiden och oftast relativt bättre vid börsoro. Investeringen sker i bolag som oftast är mindre konjunkturkänsliga och som historiskt har stabila och relativt höga utdelningar”, skriver Placeras fondredaktör Pär Ståhl om den nya fonden.

Klart högst avkastning gav globalfonden MS INVF Global Opportunities. Den höga avkastningen påpekar dock fondredaktören att starkare dollarn främst står för.

“Men det visar att det är bra att sprida sina tillgångar bland olika valutor”, skriver Pär Ståhl.

Placeras fondportfölj för september ser ut som följer:

Fond                  Risknivå        

Swedbank Robur Östeuropa        Högst          

PriorNilsson Realinvest        Högre          

DNB Health Care            Högre          

C Worldwide Sweden Small Cap 1A    Högre          

MS INVF Global Opportunity       Högre          

Sensor Sverige Select         Medel          

Carnegie Strategifond         Medel          

Atlant Opportunity           Medel          

IKC Avkastningsfond          Låg           

Spiltan Räntefond Sverige       Låg

Länk till Placeras genomgång.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR