Morningstar: basera inte fondval på antalet stjärnor - Jonas Lindmark

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Hur ska man egentligen tolka Morningstars sjärnrating? Är en fond som har fem stjärnor ett bättre investeringsval än en fond med färre stjärnor?

Tidigare artiklar inom ämnet har kritiserat Morningstars fondbetyg då många investerare felaktigt tror att betygsättningen är en säker guide till framtida avkastning. En parallell som dagstidningen Wall Street Journal gjorde för ett par år sedan var att människor tar för vana att koppla ihop stjärnbetyg med kvalité. Ett fem-stjärnigt hotell lovar bättre kvalité än ett hotell med endast en stjärna, utifrån detta tankesätt dras sedan slutsatsen att en fond med fem stjärnor bör leverera högre avkastning än en fond med färre stjärnor.

Så är inte fallet säger Jonas Lindmark, Morningstars analyschef och redaktör i Sverige, i en intervju med Fonder Direkt.

Frestelsen att vilja spå framtida avkastning kopplas ibland felaktig ihop med fondbetygen, men ett högt betyg kan omöjligt likställas med att fonden kommer att generera hög avkastning i framtiden, säger han.

För att kunna använda Morningstars fondbetyg på rätt sätt måste man förstå vad betygen baseras på och vilka slutsatser som är rimliga att dra utifrån betygen, påpekar analyschefen.

Morningstars stjärnrating baseras på den historiska utvecklingen för en fond i jämförelse men andra fonder inom samma kategori. Sedan betygsätts fonderna relativt inom kategorierna, vilket innebär att det således alltid kommer finnas ett visst antal fonder inom alla kategorier som har fem stjärnor.

En fond som har fem stjärnor behöver nödvändigtvis inte betyda att det är en bättre fond att investera i än en annan fond som har färre stjärnor, kommenterar Jonas Lindmark.

“Betyget baseras på historisk avkastning och sen är det upp till var och en att tro om den historiska avkastningen kommer hålla i sig eller inte”, säger han.

Betygsättningen tar inte heller hänsyn till den rådande marknaden, vilket innebär att om det under en längre period varit en gynnsam marknad för den specifika strategin som en viss förvaltare tillämpar så kommer det i sin tur leda till ett högre betyg för förvaltarens fond.

“Vissa fonder kanske stiger mer i uppgång och faller mer under nedgångar för att förvaltarna tar mer risk, då är det klart att om det har varit en längre period med uppgång och man nu tror på en annorlunda tid framöver så kanske inte dessa förvaltare är rätt val även om fonden har ett högt betyg”, säger analyschefen.

Fondbetyget är även kopplat till den specifika fonden, och inte förvaltaren. Detta betyder att om en fondförvaltare lyckats åstadkomma ett högt betyg för sin fond genom sina strategier så kommer den historiskt positiva utvecklingen fortsätta att avspeglas i betyget trots att fonden fått en ny förvaltare med en eventuellt helt annan strategi.

Men vad är då fondbetygen till för nytta? I sin renaste form, utan att ta hänsyn till andra faktorer, tycker Jonas Lindmark att fondbetygen bäst passar för investerare som redan har fonder för att kunna se hur ens egna innehav har presterat jämfört med andra fonder inom samma kategori.

För en investerare som ska ta steget att investera i en ny fond ska man dock inte basera sina val enbart utifrån dess betyg hos Morningstar.

“Det är viktigt att inte gå direkt på fonder med höga betyg. Först måste man fundera på vilken typ av fond som passar ens sparande och vilka kategorier som ligger inom rätt risknivå och som kompletterar det sparande man redan har”, säger han och påpekar att Morningstars fondbetyg inte kan säga något om vilken kategori man som investerare bör välja.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR