• UPPDRAGSARTIKEL

United Bankers: "Realtillgångar är det som efterfrågas" - vd

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det geopolitiska läget är en risk för förvaltaren United Bankers, likväl som för alla aktörer inom finansbranschen.

Det sade United Bankers vd Patrick Anderson på Börsveckans Småbolagsdag.

Handelskriget mellan USA och Kina samt hotet om ett avtalslöst utträde ur EU för Storbritannien har bidragit till en turbulent marknad och en ökad osäkerhet på världsmarknaden den senaste tiden. Ifall denna osäkerhet håller i sig påpekar Patrick Anderson att United Bankers resultatutveckling kan påverkas negativt under resten av året.

“Samtidigt så finns det en stor megatrend från de största försäkringsbolagen till gemene man att hitta alternativ för börsaktier och skuldebrev vars avkastning är negativa eller låga. Realtillgångar är det som eftersträvas och söks”, sade Patrick Anderson.

Enligt vd:n ligger United Bankers specialkunskap i just realtillgångsplaceringar och bolagets fonder täcker såväl skog som infrastruktur och fastigheter.

Av United Bankers totalt 20 fonder placerar 16 fonder antingen helt eller delvis inom realegendom och 17 av fonderna klassas som alternativa fonder. Det är av denna anledning som Patrick Anderson ser framtiden som ganska ljus trots att det makropolitiska läget och värderingen på börsen väcker mycket frågor.

Efterfrågan på speciellt fastighetsfonder tror han kommer fortsätta utvecklas starkt under hösten, i likhet med våren, oavsett makroläget i Europa och USA.

På frågan om United Bankers ser annorlunda på skogsvärderingen efter den stora affären i Sverige mellan Billerud Korsnäs och AMF svarar vd:n att bolaget tror på en generell uppåttrend på det implicita värdet på skogstillgångar, men att det inte är något som de räknar med.

“Det är ett plus om det sker”, kommenterar han.

Utvecklingen för infrastrukturfonden UB Infra mätt i basvalutan Euro sedan årsskiftet:


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR