Fonder: OPM slår ihop två hedgefonder

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Optimized Portfolio Management (OPM) har valt att fusionera fonderna OPM Absolute Managers och OPM Multi Hedge för att effektivisera förvaltningen.

Det skriver Realtid med hänvisning till ett brev som skickats ut till andelsägarna.

Fonderna har identiska placeringsinriktningar och investerar båda i utländska och svenska fonder med absolutavkastande fokus. Fonderna är båda daglighandlade.

OPM Multi Hedges avkastning under 2018 var -3,8 procent efter avgifter, mätt från fondens start 25 juni, noterar Realtid.

OPM Absolute Managers avkastning under 2018 blev -7,6 procent efter avgifter, baserat på avgiften i andelsklass A. Avkastningen i andelsklass B var -8,1 procent, enligt tidningen.

Fusionen genomfördes den 30:e augusti 2019, baserat på NAV-kurser per den 29:e augusti 2019 och fondernas förvaltare är förvaltarchefen Martin Alm som har arbetat inom OPM-teamet sedan 2006.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR