Concentric: Swedbank Robur minskat till 7,8% av kapital och röster

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Swedbank Robur Fonder har minskat sitt aktieinnehav i fordonsunderleverantören Concentric till 7,8 procent av kapitalet och röster, enligt ett flaggningsmeddelande.

Swedbank Robur har sålt totalt 1,2 miljoner aktier den 5 september och hade per den 4 september 10,8 procent av kapitalet och rösterna, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Senaste gången fondbolagets ägande i aktien understeg 8 procent av kapitalet och rösterna var under hösten 2012, enligt statistik från Holdings.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR