JM: Länsförsäkringar fonder ökar till 5,4% av kapital och röster

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Länsförsäkringar Fondförvaltning har ökat sitt aktieinnehav i byggbolaget JM till 5,4 procent av kapitalet och röster, enligt ett flaggningsmeddelande.

Länsförsäkringar har köpt totalt cirka 800.000 aktier den 5 och 6 september, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Senaste gången Länsförsäkringar Fondförvaltning ägande i aktien översteg 5 procent av kapitalet var under hösten 2016.

Det visar statistik från Holdings, där det även framgår att fondförvaltaren ägde 4,2 procent av kapitalet 31 augusti.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR