• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Avenir Europe: Cykliskt ned när konjunkturen viker

STOCKHOLM (Fonder Direkt) En månad med klart högre volatilitet inleddes med nedgång och avslutades med återhämtning. Cykliska bolag såsom råvaror, energi, bank, försäkring och fordon drabbades hårdast och föll mellan 6 och 9 procent.

Det skriver aktiefonden ODDO BHF Avenir Europes förvaltare Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard och Sébastien Maillard i en månadsrapport för augusti. Fonden fokuserar på små- och medelstora bolag i Europa med registrerat kontor i ett medlemsland av EU eller OECD.

ODDO BHF Avenir Europe noterade i basvalutan euro en nedgång med 1,2 procent i augusti, medan jämförelseindex (MSCI Europe SMID NR EUR) backade 1,3 procent. Sedan årsskiftet är fondens avkastning 17,7 procent per den 30 augusti, medan jämförelseindex noterar 15 procent.

I svenska kronor sjönk fonden med 0,1 procent i augusti och är sedan årskiftet upp 25,5 procent per den sista augusti.

Fondens utveckling de senaste tio åren, indexerat till 100 per den 31 augusti 2019. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

I kontrast till de cykliska bolagen stod livsmedel, hälso- och sjukvård, kraftförsörjning och fastigheter för en uppgång mellan 2 och 3 procent, rapporterar fondförvaltarna.

Fondförvaltarna bedömer att en recession, åtminstone inom industri, är att vänta. Europa och Asien var först ut att visa tecken på detta, och nu följer även USA efter. Marknaden är dessutom fortsatt starkt påverkad av svängningar i handelskriget mellan USA och Kina. Handelsvaror har tappat avsevärt i värde under månaden, oljepriset sattes ned 7 procent och järnmalmspriset tappade 25 procent. Dock ser förvaltarna att utsikterna för tjänsteföretag, konjunkturen till trots, är goda.

Fondens främsta geografiska exponering är mot Frankrike med 34 procent, följt av Storbritannien (11), Tyskland (9,7), Sverige (7,1) och Irland (6,9). Jämfört med index har portföljen en övervikt mot sektorerna hälsovård, industri och teknik.

Vid utgången av maj hade fonden 38 innehav, med störst vikt i de två flygindustribolagen Mtu Aero Engines och Safran samt Alstom, verksam i järnvägsbranschen.

Förvaltaren rankar sina innehav på en skala 1-5 ur ett ESG-perspektiv, där 1 betyder hög risk och 5 innebär stor möjlighet. Portföljens sammanvägda betyg uppgår till 3,4. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR