Carnegie Fonder: Flaggar ned i Scandi Standard

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Carnegie Fonder har minskat sitt aktieinnehav i kycklingföretaget Scandi Standard till 4,9 procent av kapitalet och röster, enligt ett flaggningsmeddelande med anledning av att gränsvärdet för antal aktier nu understiger 5 procent.

Carnegie Fonder har sålt totalt cirka 600.000 aktier den 9 och 10 september, visar ägardatatjänsten Holdings. Fondförvaltaren ägde enligt Holdings 5,8 procent av kapitalet per den 31 augusti.

Det här är första gången Carnegie Fonder går under 5 procent sedan fondförvaltaren flaggade upp i Scandi Standard hösten 2014, enligt statistik från Holdings.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR