Fonder: Danska AP Pension exkluderar tobakstillverkare

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det danska pensionsbolaget AP Pension har beslutat att exkludera tobakstillverkare från sin portfölj utifrån hälso- och miljöskäl.

Det skriver branschsajten Funds Europe.

Bakom exkluderingsbeslutet låg ett samarbete med United Nations Global Goals for Sustainable Development, men enligt pensionsbolaget var beslutet även logiskt utifrån AP Pensions arbete med att främja invånarnas hälsa.

“Tobaksodling kan ha en kortsiktig positiv ekonomisk effekt för både investerare och tobaksodlare, men de långsiktigt negativa sociala, ekonomiska, hälso- och miljökonsekvenserna påverkar så många fler människor”, sade investeringschefen Ralf Magnussen, enligt Funds Europe.

AP Pension kommer att sälja av alla sina tobaksproducerande bolagsinnehav i alla fonder där de har en kontrollerande andel, vilket är närmare 100 procent, noterar Funds Europe.

“Beslutet innebär en avyttring av aktieinvesteringar för ett tresiffrigt miljonbelopp (i danska kronor) fram till årsskiftet”, tillade Ralf Magnussen.

Förutom hälsorisken, för både användare och odlare, lyfte även pensionsbolaget miljökonsekvenser såsom skogsskövling, vattenförorening och marknedbrytning som andra betydande orsaker bakom exkluderingen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR