Fonder: mer försiktiga fondsparare i augusti

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det svenska nysparandet (nettoinsättningar) i fonder uppgick till 2,4 miljarder kronor i augusti, då räntefonder uppvisade nettoinsättningar, medan aktiefonder noterade nettouttag.

Det framgår av ett pressmeddelande från branschorganisationen Fondbolagens förening.

“Fondsparandet i augusti präglades av försiktighet. Humöret på världens börser växlade från dag till dag och bidrog till att aktiva fondsparare minskade sitt innehav i aktiefonder, till förmån för fondtyper med lägre risk”, säger föreningens sparekonom Gustav Sjöholm i pressmeddelandet.

Nettosparande i fonder 2019. (Källa: Fondbolagens förening)

Nettosparande i fonder 2019. (Källa: Fondbolagens förening)

De allra flesta aktiefondkategorierna uppvisade nettouttag under augusti och det totala nettoutflödet var 9,5 miljarder kronor från just aktiefonder. Störst nettouttag stod Sverigefonder och globalfonder för medan branschfonder och Nordamerikafonder utgjorde undantagen med nettoinsättningar, enligt Fondbolagens förening.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under augusti med 25 miljarder kronor och uppgick till 4.713 miljarder kronor per månadens utgång. Sedan årsskiftet har fondförmögenheten dock ökat med 734 miljarder kronor. Av de samlade fondtillgångarna i Sverige är motsvarande 59 procent placerat i aktiefonder, enligt pressmeddelandet.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR