• UPPDRAGSARTIKEL

IKC Avkastningsfond: +0,17% i aug, förvaltare välkomnar ökat emissionsutbud

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden IKC Avkastningsfond, som har sitt investeringsfokus på den nordiska företagsobligationsmarknaden, steg med 0,17 procent i augusti. Därmed har fondandelsvärdet ökat med 2,83 procent så här långt i år.

Det framgår av en månadsrapport, signerad Lars Bredenberg som förvaltar fonden.

Förvaltaren benämner IKC Avkastningsfonds utveckling i augusti som stabil, samtidigt som han noterar att de globala konjunktursignalerna fortsatt är relativt svaga, i spåren av handelskonflikten mellan USA och Kina. Marknadsrörelserna har blivit större och slagigare till följd av handelsoron, men det har inte medfört någon direkt svaghet på aktie- och kreditmarknader, enligt förvaltaren, som konstaterar att förväntningarna på ECB-stimulanser för tillfället är stora.

“Fortsatt riskvilja i omvärlden med stöd av centralbankerna tillsammans med inflöden som ger god likviditet har gett styrka åt den svenska företagsobligationsmarknaden”, kommenterar Lars Bredenberg kreditmarknaden på hemmaplan.

Fondens avkastning sedan lansering. (Källa: IKC Fonder)

Fondens avkastning sedan lansering. (Källa: IKC Fonder)

Med sommarsemestrarna tillryggalagda har emissionsaktiviteten åter tagit fart, meddelar förvaltaren, och han bedömer att det finns gott om likviditet på marknaden att möta det ökade emissionstrycket.

“Ett ökat utbud är välkommet då efterfrågan i marknaden verkar vara väldigt hög för närvarande. Avkastningsfonden har varit aktiv och deltog bland annat i emissioner från Intrum, Resurs Bank och SBAB. Fonden har också gjort en del affärer i andrahandsmarknaden när det har uppstått bra möjligheter och för att hantera likviditet”, skriver Lars Bredenberg.

Vad gäller utvecklingen bland fondens enskilda portföljinnehav noterades relativt små rörelser under månaden, enligt rapporten. Några bolag, till exempel Cabonline och RNB, straffades av marknaden efter att ha rapporterat svagt. Den övervägande delen av innehaven gav dock positiva portföljbidrag, med Bellman Group, Stillfront (efter starka rapporter) och en del fastighetsobligationer i spetsen, skriver förvaltaren. Fonden fick även positiva bidrag från att delta i emissioner, tillägger han.

Lars Bredenberg ser dagens företagsobligationsmarknad som stark med god likviditet och efterfrågan, och menar att det ska bli intressant framöver att se huruvida den dynamiken eventuellt kan skifta om det kommer nog många emissioner till marknaden. Gällande likviditeten i IKC Avkastningsfond uppgick kassapositionen till 5,1 procent av portföljvärdet vid månadsskiftet, framgår av rapporten.

IKC Avkastningsfond har en i grunden defensiv inställning till duration (löptid), med 0,2 år aggregerat i portföljen för närvarande. I stället fokuserar förvaltaren huvudsakligen på kreditrisk, det vill säga på enskilda emitterande bolag, för att leverera avkastning. Fonden har varit igång sedan våren 2012 och har hittills avkastat 20,4 procent. Sett till de senaste tre åren är ökningen 9,4 procent. Förvaltat kapital uppgick till 1,97 miljarder kronor per den 31 augusti, vilket innebär en dryg fördubbling jämfört med för tolv månader sedan.

Nedan följer fondens tio största emittenter:

Portföljen innehåller totalt 128 emittenter. (Källa: IKC Fonder)

Portföljen innehåller totalt 128 emittenter. (Källa: IKC Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR