• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Euro High Yield Bond: +0,57% i aug, teamet pekar på vikten av krediturval

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden ODDO BHF Euro High Yield Bond steg med 0,57 procent i augusti i basvalutan euro, understödd av riskvilja på den europeiska high yield-marknaden som är fondens fokusområde. Jämförelseindex (100% BofAML E HY NF FI&FL Rate HY Constrained) ökade samtidigt 0,66 procent.

Det framgår av en månadsrapport med kommentarer från fondförvaltarna Alexis Renault och Frauke Wolkewitz. Årets avkastning summeras så här långt till 6,67 procent, mot 8,56 procent för index.

“Det positiva riskklimatet fortsatte att stödjas av hopp om en amerikansk räntesänkning, ett nytt QE-program i Europa och en lösning på handelsspänningarna mellan USA och Kina”, skriver förvaltarteamet.

Alexis Renault och Frauke Wolkewitz meddelar att den tekniska bilden på Europas high yield-marknad fortsatte att vara blandad under månaden. Å ena sidan var augusti ännu en månad av inflöden till tillgångsklassen, men samtidigt fortsatte likviditeten på sekundärmarknaden att vara knepig. Vidare var emissionsaktiviteten dämpad som en följd av semesterperioden, tillägger förvaltarna.

Exponeringar inom olika sektorer för fonden (turkos) och jämförelseindex (grå).(Källa: ODDO BHF AM SAS)

Exponeringar inom olika sektorer för fonden (turkos) och jämförelseindex (grå).(Källa: ODDO BHF AM SAS)

ODDO BHF Euro High Yield Bond är defensivt positionerad, då portföljen har en durationsundervikt samt lägre optionsjusterade spreadar (OAS) än vad som är fallet i jämförelseindex. På sektornivå uppges fonden hålla riskjusterade undervikter inom cykliska områden såsom personvagnar, kemikalier och transport. Den defensiva positioneringen reflekterar förvaltarteamets antaganden om högre volatilitet på den europeiska high yield-marknaden framöver, i en investeringsmiljö präglad av ekonomisk inbromsning, vikande bolagsresultat och geopolitiska osäkerheter.

“Krediturval förblir väsentligt och blir dessutom allt viktigare i den nuvarande miljön med högre idiosynkratisk risk, för att kunna uppnå överavkastning”, skriver Alexis Renault och Frauke Wolkewitz.

På ratingnivå är fonden överviktad B-obligationer, på bekostnad av obligationer med kreditbetygen BB och CCC, där undervikter noteras.

Ratingfördelning i procent för fondportföljen (turkos) samt jämförelseindex (grå). (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Ratingfördelning i procent för fondportföljen (turkos) samt jämförelseindex (grå). (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR