• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo BHF Haut Rendement 2025: +0,49% i augusti, fortsatt försiktiga givet makroläget

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Efter en lugn period i juli tilltog riskaversionen på aktiemarknaderna i början av augusti då oroligheterna kring brexit och handelskriget mellan USA och Kina trappades upp. Volatiliteten avtog dock mot slutet av månaden då förhoppningar om att ECB skulle ingripa ökade.

Det konstateras i en månadsrapport för räntefonden ODDO BHF Haut Rendement 2025. Fonden steg med 0,49 procent i basvalutan euro i augusti och har ökat med 8,36 procent sedan årsskiftet. I svenska kronor är motsvarande siffror +1,60 samt +13,90 procent.

Fondförvaltarna Olivier Becker och Victoire Dubrujeaud anger att high yield-marknaden (fondens investeringsområde) steg med 0,65 procent i augusti trots att de mer riskaverta investerarna samt en mer tillmötesgående penningpolitik från ECB fick både tyska och franska tioåriga statsobligationer att falla tillbaka. Rörelserna på kreditmarknaden uppges däremot ha varit små.

Utvecklingen för ODDO BHF Haut Rendement 2025 sedan start den 12 januari 2018. (Källa: ODDO BHF AM SAS

Utvecklingen för ODDO BHF Haut Rendement 2025 sedan start den 12 januari 2018. (Källa: ODDO BHF AM SAS

“Vi fortsätter att reducera vår idiosynkratiska risk genom att stänga hela vår position i Lecta. Vi skalade även ned vår exponering mot Naviera”, skriver förvaltarna. Aktiviteten på primärmarknaden var enligt förvaltarna hög i augusti och fonden deltog i nyemissionen från Swissport.

På sektornivå noterades störst uppgångar inom detaljhandeln, som steg 1,9 procent, konsumentvaror (+1,3%) och service (+1,2%). Hälsovårdssektorn fortsatte att underprestera under månaden och tappade 0,8 procent medan bilsektorn rekylerade och steg 0,9 procent, noterar förvaltarna.

“Vi kommer fortsätta att ha en försiktig inställning då handelskonflikten mellan USA och Kina samt brexit är potentiella källor för kortsiktig instabilitet”, avslutar fondförvaltarna.

De tio största emittenterna i ODDO BHF Haut Rendement 2025:s portfölj. Totalt finns 136 innehav i portföljen, per den 31 augusti. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

De tio största emittenterna i ODDO BHF Haut Rendement 2025:s portfölj. Totalt finns 136 innehav i portföljen, per den 31 augusti. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR