• UPPDRAGSARTIKEL

UB Infra: +1,7% i aug, förväntar sig en turbulent höst

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Infrastrukturaktiefonden UB Infra visade defensiv karaktär i augusti och steg 1,7 procent, fonden överträffade därmed globalindex som backade 1,2 procent.

Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltaren Pekka Niemelä. Fonden har stigit med 17,1 procent sedan årsskiftet i basvalutan euro. I svenska kronor ökade fonden med 2,4 procent i augusti, vilket innebär en uppgång om 23,1 procent hittills i år.

“Enligt vår bedömning kommer hösten sannolikt att bli volatil och lugnet på marknaden endast temporär. Världsekonomin fortsätter att mattas av baserat på flera ledande indikatorer, vilket skapar oro bland investerare. Högutdelande tillgångar torde erbjuda skydd i en mer osäker marknad”, skriver förvaltaren.

Fondens exponering på landnivå samt inom olika infrastruktursegment, i procent. (Källa: United Bankers AM)

Fondens exponering på landnivå samt inom olika infrastruktursegment, i procent. (Källa: United Bankers AM)

Fonden köpte under månaden aktier i europeiska flygplatsbolag och bolag inom eldistribution i Europa och USA.

De tre portföljaktierna som placerade sig högst i listan avseende bäst avkastning under månaden var American States Water (+21,5 procent), American Water Works (+11,8 procent) och Iberdrola (+10,7 procent). Totalt var 45 av 73 aktier på plus.

Ovan UB Infras tio största positioner per den 31 augusti 2019. (Källa: UB AM)

Ovan UB Infras tio största positioner per den 31 augusti 2019. (Källa: UB AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR