• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Global Selektiv: Tror på cykliskt framöver, bojkottar europeiska banker

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Coeli Global Selektiv noterade en stor spridning bland sina innehav under augusti, men de negativa innehaven tog överhand och fonden föll tillbaka 1 procent, 0,9 procentenheter sämre än jämförelseindexet MSCI AC World NTR.

Det framgår av en förvaltarkommentar från Andreas Brock och Henrik Milton där de även påpekar att fondens positionering i princip är densamma, bortsett från att de tagit lite mer cyklisk risk än tidigare.

Fondens utveckling sedan start i november 2014. (Källa: Coeli)

Fondens utveckling sedan start i november 2014. (Källa: Coeli)

Bland de positiva bidragsgivarna nämns amerikanska byggbolaget GMS medan indiska banken Yes Bank och kemidistributionsföretaget IMCD tyngde utvecklingen.

“Slutet av månaden innebar positiva nyheter i och med att de styrande i Berlin började ändra sin retorik och inställning angående frysning av marknadshyrorna, ett förslag som lagt sig som en våt filt över våra tyska fastighetsaktier. Det påverkar oss då vi har en betydande del exponering mot det segmentet”, skriver förvaltarteamet som därmed förväntar sig en bättre utveckling för sina tyska fastighetsaktier framgent.

Sett till portföljtransaktioner uppges fonden ha avyttrat de sista aktierna i 3M. Bolaget ska ha funnits med i fonden i nästan fem år och beskrivs av förvaltarna som “fantastiskt fint”, men att det saknar den vinsttillväxt som de är ute efter.

Fondportföljens fördelning över branscher vid slutet av augusti. (Källa: Coeli)

Fondportföljens fördelning över branscher vid slutet av augusti. (Källa: Coeli)

Gällande globala trender och händelser på marknaden poängterar förvaltarna att det ser bättre ut för varje dag. Framförallt lyfter de bilindustrin, som utvecklats väldigt trögt under det första halvåret till följd av bland annat teknikskiftet som skapat högre kostnader och därmed högre bilförsäljningspriser, men även att Kina har producerat alldeles för många bilar under ett antal år.

“Dock så ser vi nu att det börjar vända uppåt för bilindustrin i USA (peppar, peppar) och i Europa verkar den stabiliseras”, skriver Andreas Brock och Henrik Milton.

Liknande signaler menar förvaltarduon att de även får från andra delar av tillverkningsindustrin, som till exempel halvledarindustrin. Deras bedömning landar i att andra halvåret kommer se en bättre utveckling för många cykliska aktier.

Däremot tror de att andra segment, såsom europeisk bank, kommer att präglas av många år av dåliga vinster då “deras affärsmodell kämpar med att hantera den negativa räntemiljön som de troligen är fast i under mycket lång tid”. Förvaltarna påpekar att de inte äger några europeiska banker.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR