• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Likviditetsstrategi: Adderat företagscertifikat från NCC

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden Coeli Likviditetsstrategi steg med 0,13 procent i augusti och har därmed stigit 1,12 procent hittills i år. En kombination av svaga konjunkturssignaler och tilltagande förhoppningarna på penningpolitiska lättnader gav ytterligare en skjuts till kursutvecklingen för fastränteobligationer.

Det skriver Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman i en förvaltarkommentar, där det även noteras att fondens jämförelseindex (OMRX T-Bill) sjönk 0,04 procent i augusti.

Fondutveckling sedan starten i maj 2010. (Källa: Coeli)

Fondutveckling sedan starten i maj 2010. (Källa: Coeli)

Bäst portföljbidrag under månaden kom från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden som genomförde en lyckad emission av euroobligationer, vilket lyfte kurserna på befintliga obligationer.

“Därtill meddelade bolaget att de förlängt räntebindningen och att hela skuldportföljen nu är räntesäkrad med en snittlöptid på cirka fem år”, skriver förvaltarna.

Ett positivt bidrag kom även från konsumentkreditbolaget 4Finanace. Utifrån kvartalsrapporten ser bolaget ut att vara på god väg att anpassa verksamheten till de regelförändringar som skett på några av dess huvudmarknader, skriver Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman.

Melin Group tyngde däremot utvecklingen då dess obligationer värderades ned något inför kvartalsrapporten, en rapport som förvaltarna även ansåg vara åt det svagare hållet.

Obligationer från kredithanteringsbolaget B2 Holding handlades också svagt efter att bolaget vinstvarnat och annonserat ett vd-byte.

Under augusti genomfördes relativt få portföljförändringar, några löptidsförlängningar bland fondens innehav av säkerställda bostadsobligationer genomfördes samtidigt som exponeringen mot Swedbank Hypotek minskades till förmån för en nyinvestering i obligationer från Realkredit Danmark. Därtill adderades företagscertifikat från NCC till portföljen, skriver förvaltarna.

Fondens fem största innehav per den 31augusti. (Källa: Coeli)

Fondens fem största innehav per den 31augusti. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR