• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Global: +3,0% i augusti, köpt in sig i Baxter

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Globala aktier föll något, oljan befann sig momentärt i definitionsmässig bear-marknad, Euron har inte varit närmre amerikanska dollarn sedan 2017 och Argentinas aktiemarknad har kraschat.

Så inleds rapporten för augusti månad från förvaltarna bakom aktiefonden Skagen Global, Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen.

Det globala jämförelseindexet MSCI AC World föll marginella 0,4 procent medan Skagen Global steg 3,0 procent under samma månad. Mätt sedan årsskiftet är motsvarande siffror 26,3 procent respektive 33,9 procent till fördel för Skagen.

Dagligvarujätten Unilever, som fanns bland innehaven som tyngde portföljen under juli månad, ledde i stället utvecklingen under augusti. Tillsammans med innehaven i Tyson Foods och Home Depot klarade sig Skagen Global väl, trots dramatiken på ovannämnda handelsplatser.

Skagen Globals historiska avkastning jämfört med MSCI AC World (Källa: Skagen Fonder)

Skagen Globals historiska avkastning jämfört med MSCI AC World (Källa: Skagen Fonder)

Förvaltarna har tagit en ny position i Baxter International Inc (BAX), ett globalt medicintekniskt bolag som bland annat tillverkar njur- och dialysmaskiner.

“Vi tror att bolagets flexibla balansräkning kombinerat med dess varsamma kapitalallokering är undervärderat, och kan ge värde för aktieägarna över de nästkommande tre till fem åren”, skriver förvaltarna.

Baxter International aktieutveckling sedan hösten 2014 (Källa: Infront)

Baxter International aktieutveckling sedan hösten 2014 (Källa: Infront)

Med det nya innehavet innehöll Skagen Global 37 aktier vid månadsskiftet. Sett till sektor har fonden sin största exponering mot finans, och sett till geografi domineras Skagen Global av bolag med hemmahamn i USA.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR