• UPPDRAGSARTIKEL

Baltic Horizon Fund: -0,5% i augusti, aviserade förvärv i Vilnius

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den börshandlade fastighetsfonden Baltic Horizon Fund backade 0,5 procent på Stockholmsbörsen i augusti. Stängningskursen den 30 augusti var 14:81 kronor, samtidigt som fondens nettotillgångsvärde (NAV) under månaden föll med 1,47 procent till 1:3253 euro.

Kursutveckling för Baltic Horizon på Stockholmsbörsen i augusti. Fonden är även noterad på Nasdaq Tallinn. (Källa: Infront)

Kursutveckling för Baltic Horizon på Stockholmsbörsen i augusti. Fonden är även noterad på Nasdaq Tallinn. (Källa: Infront)

Bakom Nav-minskningen ligger främst augusti-utdelningen om 2,62 miljoner euro och en negativ kassaflödeshedge under månaden. Fonden gjorde en nettovinst på 1,12 miljoner euro i augusti, enligt ett pressmeddelande.

Baltic Horizon nådde även ett avtal om att förvärva fastigheten North Star, belägen i Litauens huvudstad Vilnius, till fondens portfölj. Köpeskillingen landade på cirka 20,7 miljoner euro, vilket motsvarar en direktavkastningsnivå på fastigheten om 7,3 procent. Transaktionen förväntas slutföras under hösten.

“North Star är en välbelägen kontorsbyggnad nära centrala affärsdistriktet i Vilnius. Inom den uthyrbara ytan på 10.000 kvadratmeter finns det flera starka hyresgäster, bland annat Litauens statliga skatteinspektion”, framkom det i pressmeddelandet.

Som en del av transaktionen har säljaren förbundit sig att teckna nyemitterade fondandelar i Baltic Horizon till ett värde av 5 miljoner euro. Antalet emitterade fondandelar kommer att uppgå till teckningsbeloppet dividerat med fondens senaste NAV. Utgivningen och listningen av de nya fondandelarna väntas ske kort efter affärens genomförande


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR