• UPPDRAGSARTIKEL

Rhenman Global Opportunities L/S: Tror inte på en kommande recession

STOCKHOLM (Fonder Direkt) En kraftigt dämpad riskaptit präglade större delen av augusti till följd av politik, centralbanker och fallande räntor.

Det framkommer av en månadsuppdatering från Staffan Knafve, fondförvaltare för aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S.

Fonden backade med 1,8 procent i augusti, sett till huvudklassen RC1 (SEK), tyngt av energibolag och banker. Fondens långa positioner belastade främst utvecklingen, medan de korta positionerna gav ett positivt bidrag med 0,2 procent. Företag inom kommunikationstjänster och dagligvaror bidrog mest positivt.

Starka rapporter lyfte Square Enix och Asahi Group

Sett till enskilda innehav stod japanska spelutvecklaren Square Enix för det bästa bidraget under månaden. I bolagets rapport syntes en tilltagande försäljning och vinst över förväntan, mycket tack vare en ny expansion till onlinespelet Final Fantasy XIV, beskriver förvaltaren.

Även japanska bryggerikoncernen Asahi Group var en stark bidragsgivare, efter att fallit i juli efter nyheten om att bolaget planerar att köpa AB Inbevs australiska verksamhet.

“Det var bland annat Asahi Groups kvartalsrapport som fick kursen att komma tillbaka i augusti, eftersom vinsten där var bättre än väntat. Framförallt stack den europeiska marknaden ut som en positiv överraskning. Den inhemska försäljningen hölls tillbaka av dåligt väder men motverkades med effektiva kostnadsbesparingar”, skriver Staffan Knafve.

En svagare utveckling för energisektorn som helhet i augusti fick oljeservicebolaget Halliburton på fall. Den fördjupade handelskonflikten mellan USA och Kina låg som en våt filt över sektorn, men även mer negativa data kring amerikansk utvinning av skiffergas nämns av fondförvaltaren som ogynnsamt.

Japanska Softbank Groups lansering av Vision Fund 2 togs inte emot väl av investerare och aktien tyngde fondens utveckling.

“Fallande vinst-farhågor överdrivna”

Den senaste tiden har präglats av en oro att konjunkturen ska mattas av, men under samma tid har företagen visat på goda resultat, menar förvaltaren.

“Vi har stor respekt för de utmaningar som finns, såväl politiskt som konjunkturmässigt, men delar inte den svarta bild som tecknas av många bedömare. Dels är vår uppfattning att konjunkturen förvisso bromsar in, men att det inte nödvändigtvis leder till recession, dels tror vi att investerarnas farhågor vad gäller fallande vinster i viss utsträckning är överdrivna”, skriver Staffan Knafve.

Fonden bibehåller därmed en relativt hög exponering mot konjunkturberoendebolag och en innehavsstruktur med tonvikt på värdebolag, avlutar förvaltaren.

Största aktieinnehav samt exponering för Rhenman Global Opportunities L/S per den 31 augusti. (Källa: Rhenman & Partners AM

Största aktieinnehav samt exponering för Rhenman Global Opportunities L/S per den 31 augusti. (Källa: Rhenman & Partners AM


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR