Swedbank Robur: Flaggar ned i Edgeware

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Swedbank Robur har minskat sitt aktieinnehav i Edgeware, verksamt inom streaming av tv och video över internet, till 4,9 procent av kapitalet och röster.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande, med anledning av att gränsvärdet för antal aktier nu understiger 5 procent.

Swedbank Robur ägde per den 31 augusti 5,1 procent av kapitalet, visar ägardatatjänsten Holdings.

Det här är första gången Swedbank Robur går under 5 procent sedan fondförvaltaren flaggade upp i Edgeware vintern 2016, enligt statistik från Holdings.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR