• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Absolute European Equity: -4,7% i augusti, volatilt i långa portföljen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Innehav som stod för nedgång under juli har fortsatt ned ytterligare under augusti, och för aktiehedgefonden Coeli Absolute European Equity resulterade det i en nedgång om 4,7 procent (andelsklass R SEK).

Det skriver förvaltaren Mikael Petersson i en kommentar avseende augusti. Det breda Europa-indexet Stoxx 600 backade under augusti med 1,6 procent. Sedan årsskiftet är Coeli Absolute Return European Equity upp 8,2 procent, och Stoxx 600 upp 12,4 procent. Hedge Nordics NHX Equities index minskade preliminärt med 1,1 procent i augusti.

Utveckling för fonden samt det europeiska aktieindexet Stoxx 600 sedan januari 2018. (Källa: Coeli)

Utveckling för fonden samt det europeiska aktieindexet Stoxx 600 sedan januari 2018. (Källa: Coeli)

Räntan styr

Månaden präglades starkt av en inverterad räntekurva i USA, något som i historien många gånger har varit en indikator för stundande recession. Att denna indikator fortfarande är att lita på är Mikael Petersson inte så säker på:

“Dagens räntor är “manipulerade” av centralbanker med räntenivåer mänskligheten aldrig har upplevt. Kan man då använda sig av historiska mönster? Högst sannolikt är åtminstone korrelationen lägre nu än tidigare”, resonerar Mikael Petersson.

En effekt av lågränteklimatet är stigande priser på fastigheter, och det har fått politiska konsekvenser. Berlins politiker vill inför ett femårigt stopp för hyreshöjningar och Sydkorea vill begränsa byggbolagens priser på nyproduktioner. Bland låga räntenivåer utmärker sig Tysklands 30-åriga statsobligation som sjunkit till negativ ränta, och alltså får låntagaren 0,11 procent betalt för att låna pengar. I Danmark erbjuds låntagare noll procent ränta i 10 år, skriver Mikael Petersson.

Långa portföljen underpresterat

Mikael Petersson belyser flera besvikelser bland fondens långa innehav under augusti. Cybersäkerhetsbolaget Cyan har haft de tufft hela sommaren efter otillräcklig marknadskommunikation kring bolagets nyemission. Bolaget kommer ha sämre lönsamhet under 2019 för att istället ta kostnader för framtida tillväxt. Fondförvaltaren menar att det finns tecken på att nedgångsfasen är förbi, och har ökat sitt innehav.

Blankare sänkte Burford

Vidare handlades Burford Capital ned 19 procent dagen innan en välkänd aktivist-blankare skulle annonsera en ny kortposition. Fonden avyttrade sitt hela sitt innehav i Burford Capital. Det visade sig sedan vara just Burford Capital som var offer för aktivist-blankaren och aktien föll 54 procent nästkommande dag, meddelar Mikael Petersson.

Immunovia sjönk 12 procent under augusti. Detta trots att inga egentliga nyheter har presenterats, menar fondförvaltaren, som ser fortsatt positivt på bolaget.

Tethys Oil har gjort en kort paus i portföljen. Bolaget har en tendens att vara volatil vid rapport, och efter 30 procent uppgång på 10 veckor fram till rapportdag såldes hela innehavet. Efter rapport sjönk aktien och fonden köpte in sig i bolaget igen. På liknande sätt togs en vinst hem i Essity inför rapport, och köptes åter på lägre nivåer efter rapport.

Fondens korta innehav presterade bra under månaden, och bidrog positivt med cirka 1 procent, framförallt drivet av korta positioner i svenska OMX och tyska DAX. Fondens nettoexponering var i genomsnitt 74,5 procent, och bruttoexponeringen var 140 procent.

För framtiden tror Mikael Petersson på en i stort sett oförändrad marknadsnivå vid årets slut. Dock finns det chans att konjunkturen kan driva på en sektorrotation senare i år:

“När marknaden väl har bestämt sig för att äga cykliska bolag kommer dessa att utvecklas starkt och till viss del finansieras med gårdagens defensiva vinnare”, skriver Mikael Petersson.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR