• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond: +0,44% i augusti, Intrum visade vägen

STOCKHOLM (Fonder Direkt)Augusti inleddes med fallande riskaptit, men avslutades i positivare sentiment med tightare kreditspreadar. Räntefonden Coeli Nordisk Företagsobligationsfond steg med 0,44 procent (andelsklass R SEK) under månaden.

Det skriver förvaltarna Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman i en månadskommentar för augusti. Fonden är sedan årsskiftet upp 3,11 procent.

“Kombinationen av svaga konjunktursignaler som balanseras av förhoppningar på penningpolitiska lättnader medverkade till globalt fallande långräntor vilket gav ytterligare en skjuts till kursutvecklingen för fastränteobligationer”, skriver förvaltarparet.

Utveckling för Coeli Nordisk Företagsobligationsfond sedan lanseringen i juni 2014. (Källa: Coeli)

Utveckling för Coeli Nordisk Företagsobligationsfond sedan lanseringen i juni 2014. (Källa: Coeli)

Månadens största bidragsgivare blev Intrum, som efter att ha rapporterat förbättrade marginaler inom kredithantering och fortsätter arbetet med att minska skuldsättningen fick se sina obligationer utvecklas positivt, meddelar fondförvaltarna. Även obligationer från 4Finance gick starkt sedan bolaget rapporterat markant lägre rörelsekostnader och färre problemkrediter.

På nedsidan återfanns Melin Group, vars obligationer backat sedan bolaget lämnat en något svag rapport, och B2 Holding som vinstvarnade under månaden, skriver Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman.

Fonden ökade under månaden sitt innehav i obligationer från B2 Holding, medan norska telekombolaget Ice Group Scandinavia avyttrades. Obligationer från Ocean Yield med förfall 2023 har ersatts av efterställda obligationer i samma bolag, meddelar förvaltarna.

Rädslan för recession är påtaglig, och blev extra tydlig när en inverterad räntekurva för amerikansk 10-åring mot 2-åring utlöste årets största nedgång på Dow Jones Industrial Average index. Just en inverterad räntekurva har historiskt sett varit en vanlig indikator för att en recession är att vänta inom 18 månader, skriver förvaltarna.

Kreditmarknaderna i norden och Europa har haft stigande kreditspreadar under månaden, framförallt i det högavkastande segmentet. Stibor 3-månader steg till 0,0 procent, och de långa statsobligationerna visade positiv trend i och med fortsatt fallande räntor, avslutar Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman.

Fondens fem största innehav per den 30 augusti. (Källa: Coeli)

Fondens fem största innehav per den 30 augusti. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR