Fondbolagens förening: "viktigt med aktiva premiepensionsval"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Premiepensionsspararnas aktivitet ökar i takt med stigande ålder. Hälften av alla individer mellan 35 och 40 år har gjort ett eget val av fonder i premiepensionssystemet medan sju av tio sparare mellan 50 och 64 har gjort ett eget val.

Det skriver Fondbolagens förening i ett pressmeddelande.

För yngre sparare är siffran betydligt lägre, endast omkring 1 procent av de nytillkomna premiepensionsspararna under senare år har gjort ett eget fondval. Denna kategori inkluderar ofta sparare omkring 20 år med ett mycket litet kapital, skriver föreningen.

Andel sparare med egenvald portfölj i premiepensionssystemet. (Källa: Fondbolagens Förening)

Andel sparare med egenvald portfölj i premiepensionssystemet. (Källa: Fondbolagens Förening)

Enligt Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens Förening, är det alltid bra att sparare gör informerade val.

“Syftet med egna fondval i premiepensionen är bland annat att sparare som vill ska kunna göra val utifrån individuella preferenser och inställning till risk. Ur det perspektivet är det positivt både för den enskilda spararen och systemet i stort att så hög grad av sparare faktiskt gör egna val”, skriver Gustav Sjöholm till Fonder Direkt.

Att det är en såpass stor skillnad sett till aktiva fondval och ålder är något som han ser som naturligt, men att det går att jämna ut skillnaden.

“En del tror jag handlar om att tillhandahålla mer information och bättre hjälpmedel till sparare så att de kan göra välavvägda fondval. Sen kommer det alltid vara en skillnad mellan de riktigt unga och de äldre eftersom vi också vet att storleken på ens pensionskapitalet ofta motiverar ett högre intresse”, påpekar Gustav Sjöholm.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR