SHB Fonder: Flaggar ned i Husqvarna

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Handelsbanken Fonder har minskat sitt aktieinnehav i Husqvarna till 4,8 procent av kapitalet, enligt ett flaggningsmeddelande med anledning av att gränsvärdet för antal aktier nu understiger 5 procent.

Handelsbanken Fonder har sålt totalt cirka 4,4 miljoner B-aktier den 16 och 17 september, visar ägardatatjänsten Holdings. Fondförvaltaren ägde enligt Holdings 5,6 procent av kapitalet per den 31 augusti.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR