Fonder: Kvartil lanserar två nya fonder

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kapitalförvaltaren Kvartil startar två nya fonder och ökar därmed sitt fondutbud från en till tre fonder, detta under ett år då antalet nya svenska fonder halverats.

Det framgår av ett pressmeddelande.

“Alla tre fonder har samma låga förvaltningsavgift om 0,3 procent och har också samma målsättning: att tillhöra den övre kvartilen i avkastning och den undre kvartilen i avgifter i förhållande till jämförbara alternativ”, skriver Torbjörn Olofsson, grundare av Kvartil.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR