Morningstar: Sverige näst lägst fondavgifter bland EU-länder

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Sverige landar på en andra plats avseende genomsnittliga fondavgifter bland EU-länderna.

Det visar Morningstars “Global Investor Experience Study” som utvärderar fonders genomsnittliga avgifter i 26 länder runt om i världen.

Även Australien och USA hamnar högt upp på listan, vilket Morningstars analyschef och redaktör i Sverige, Jonas Lindmark, delvis hänför till ländernas lagstiftning som hindrar investerare att köpa utländska fonder med höga avgifter. I botten av listan hamnar istället Italien och Taiwan, som ofta har höga köpavgifter och distributionsersättningar.

Att Sverige placeras så pass högt upp i undersökningen beror på låga kapitalvägda snittavgifter för rena aktiefonder och räntefonder, medan blandfonderna är nästan dubbelt så dyra, skriver Jonas Lindmark.

“Negativt är att Sverige tillåter försäljning av utländska fonder, som i genomsnitt tar ut betydligt högre avgifter, samt att rådgivare som maximerar sina provisioner främst säljer dyra blandfonder”, påpekar Jonas Lindmark.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR