• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Focus: -3,0% i aug, Roxgold mot strömmen och silverbolag in i portföljen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala aktiefonden Skagen Focus tappade 3,0 procent i augusti, samtidigt som jämförelseindex retirerade mer modesta 0,4 procent. Hittills i år har fonden stigit med 18,9 procent, att jämföra med 26,3 procent för index. Procentsatserna avser svenska kronor.

Portföljförvaltarna Jonas Edholm och David Harris sammanfattar månadens utveckling på den globala aktiemarknaden med att ökande handelsspänningar och oro för de globala tillväxtutsikterna satte an tonen. I den miljön missgynnades fondens värdestrategi, samtidigt som investerare sökte sig till konjunkturokänsliga aktier.

“Så kallade lågvolatila tillgångar svarar nu för en betydande del av det globala börsvärdet och vi observerar här rekordavvikelser vad gäller värderingar jämfört med vår egen investeringssfär värdeaktier”, skriver Jonas Edholm och David Harris.

Skagen Focus bästa och sämsta avkastningsbidrag under månaden. (Källa: Skagen Fonder)

Skagen Focus bästa och sämsta avkastningsbidrag under månaden. (Källa: Skagen Fonder)

Det kanadensiska guldbrytarbolaget Roxgold blev fondens bästa bidragsgivare i augusti, med en positiv portföljpåverkan om +0,89 procent (i basvalutan norska kronor). Förvaltarna meddelar att de ser guld- och silvertillgångar som attraktiva i det nuvarande investeringsklimatet, och konstaterar att Roxgold sköt i höjden till en ny toppnotering under månaden. På detta tema tog portföljteamet in silverproducenten Fortuna Silver i fonden, och de meddelar att bolaget har en stark balansräkning samt en tillväxtprofil som anses överträffa allt annat i branschen.

Ett annat innehav som gick på tvärs med den övergripande utvecklingen för Skagen Focus under augusti var företagskommunikationsbolaget Avaya Holdings. Aktien uppges ha fått bränsle av att det på nytt framkommit rapporter som pekar mot att bolaget överväger rivaliserande uppköpsanbud.

Mediabolaget Viacom var en av fondens svagaste komponenter i augusti, då bolaget efter en långdragen procedur slöt avtal med CBS (även det ett innehav i Skagen Focus) om ett samgående.

“Vi tror att detta markerar början på processen att slutligen eliminera affärens överhäng, som har pressat bägge bolagens aktiepriser de senaste två åren, och istället sätta fokus på synergier, attraktiva värderingar och tillväxtpotential”, skriver Jonas Edholm och David Harris.

Mest negativt portföljbidrag återfanns i det brasilianska innehavet Sao Martinho, som under månaden uppges ha visat svaghet till följd av en fortsatt kräftgång för sockerpriset, vilket av naturliga skäl påverkar det socker- och etanolproducerande bolaget. Portföljförvaltarna anser dock att aktien handlas till en attraktiv avkastning på fritt kassaflöde sett till medellång sikt.

Skagen Focus består av 34 aktier, varav de tio största står för 47,1 procent av portföljvärdet. (Källa: Skagen Fonder)

Skagen Focus består av 34 aktier, varav de tio största står för 47,1 procent av portföljvärdet. (Källa: Skagen Fonder)

Fonden utmärker sig genom att ha större portföljvikter i Japan, Kanada och Österrike än vad som är fallet i jämförelseindex, samtidigt som en undervikt noteras i USA. På sektornivå har Skagen Focus övervikter inom råvaror, kommunikationstjänster och energi. Fonden är underviktad it-sektorn.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR