• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Insight: Portföljen missförstådd och undervärderad

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Investeringsklimatet är fortsatt utmanande för aktivist-investerare. Aktivistskuggarfonden Skagen Insight föll under augusti med 4,8 procent, medan jämförelseindex (MSCI World NR USD) sjönk 0,1 procent, båda sifforna i svenska kronor. Sedan årsskiftet är motsvarande siffor upp 15,7 procent för Skagen Insight och +27,8 procent för jämförelseindex.

Det skriver fondförvaltaren Tomas Johansson i en kommentar avseende augusti månad. Tomas Johansson identifierar ökade spänningar i handelskonflikten som en viktig orsak till fondens utveckling. Han menar att fondens bolag är oförtjänt lågt värderade:

“Värderingen av många bolag i vår portfölj är på absolut lägsta nivåer, medan de operationella resultaten i bolagen överlag har nått förväntningarna”, skriver förvaltaren.

Fonden utgörs av 30 bolag, där ThyssenKrupp, Teikoku Sen-I och Eltel är de tre största innehaven. Skagen Insight har en kraftig övervikt i Japan, med 32 procent av kapitalet, att jämföra med jämförelseindex MSCI World där Japan utgör 8 procent. Samtidigt noteras en ordentlig undervikt i USA, med 18,6 procent av kapitalet, mot 63 procent i index.

Fondens exponering (mörkgrön) sett till länder per den 30 augusti 2019 mot jämförelseindex MSCI World (ljusgrön). (Källa: Skagen Fonder)

Fondens exponering (mörkgrön) sett till länder per den 30 augusti 2019 mot jämförelseindex MSCI World (ljusgrön). (Källa: Skagen Fonder)

Månadens största positiva bidragsgivare blev Roxgold, medan Conduent toppar listan över negativa bidragsgivare, meddelar fondförvaltaren. En nyhet som Tomas Johansson ser som positiv är att Conduent har annonserat en möjlig uppdelning av företaget. Bolagets aktivist passade på att öka sitt innehav i Conduent under månaden.

Fondens bästa respektive sämsta bidragsgivare i september. (Källa: Skagen Fonder)

Fondens bästa respektive sämsta bidragsgivare i september. (Källa: Skagen Fonder)

“Det finns stor potential i portföljen, eftersom de flesta av innehaven är fortsatt missförstådda och kraftigt undervärderade”, avslutar Tomas Johansson.

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR