• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Kon-Tiki: -4,0% i aug, flykt från cykliskt och svaga valutor spökade

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Skagen Fonders tillväxtmarknadsfond Kon-Tiki backade med 4,0 procent i augusti, som var “en månad att glömma för tillväxtmarknadsinvesterare”.

Det framgår av fondens månadsrapport, där jämförelseindex (MSCI EM NR) uppges ha fallit med 2,8 procent. Skagen Kon-Tiki noterar i och med detta en uppgång om 12,8 procent hittills i år, medan jämförelseindex har stigit med 15,0 procent. Samtliga procentsatser avser svenska kronor.

Portföljförvaltarna Cathrine Gether och Fredrik Bjelland nämner ett antal faktorer till att augusti blev en tuff månad för tillväxtmarknader. Månaden inleddes i uppförsbacke, efter att den amerikanska centralbanken Federal Reserve i slutet av juli dementerade att dess räntesänkning under månaden var början på en lättnadscykel. Vidare hade tillväxtmarknadsvalutor sin sämsta månad på över 20 år, vilket påverkade värdet på utlänningars tillgångar på dessa marknader negativt. Samtidigt noteras i rapporten en försvagning i ekonomiska indikatorer, något som ses som ett tecken på att det utdragna handelskriget påverkar affärsklimatet negativt.

“Beslutsfattare på global basis reducerar räntor, medan obligationsmarknaden signalerar stark oro. En extrem flykt till säkerhet har lett till en aggressiv tillgångs- och sektorrotation. Med en cyklisk övervikt spelade detta till Kon-Tikis nackdel, då särskilt bolag inom energi och råvaror drabbades”, skriver Cathrine Gether och Fredrik Bjelland.

Fondens mest positiva respektive negativa portföljbidrag i augusti. (Källa: Skagen Fonder)

Fondens mest positiva respektive negativa portföljbidrag i augusti. (Källa: Skagen Fonder)

Bland de negativa avkastningskällorna under månaden meddelar förvaltarna att State Bank of India hade en svag utveckling mot bakgrund av framväxande oro över en “inbromsande extern miljö”, och medförande motvindar sett till tillgångskvalitet och tillväxt.

På den positiva sidan fanns den ryska detaljhandelskedjan X5, vars aktie steg efter att bolaget rapporterade solida resultat, enligt förvaltarna. Även telekombolaget China Unicom noterades högre, och uppges ha fått ett välkommet lyft av samtal med China Telecom avseende ett delat 5G-nätverk. Bäst portföljbidrag i augusti stod den koreanska biltillverkaren Hyundai Motor för. Portföljteamet kommenterar detta med att den “årliga” arbetarstrejken på Hyundai ser ut att ha nått en lösning, samtidigt som bolagets publicerade resultat var lovande.

Vid en framåtblick förväntar sig Cathrine Gether och Fredrik Bjelland att vissa politiker och centralbankirer i hög grad kommer att ha inflytande över marknadsutvecklingen på kort sikt.

“Kon-Tiki har en diversifierad portfölj med en övervikt av bolag som drivs av interna faktorer, och som handlas till en stor rabatt mot tillväxtmarknader. P/E för 2020 års estimat ligger på 7,5, jämfört med 11 för tillväxtmarknader i stort”, skriver förvaltarduon.

Skagen Kon-Tiki innehöll 45 aktier vid utgången av augusti, varav de tio största innehaven redovisas nedan.

(Källa: Skagen Fonder)

(Källa: Skagen Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR