Fonder: Infrastruktur det hetaste på finansmarknaden

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det finns många fördelar med att äga börsnoterade infrastrukturbolag i en väldiversifierad investeringsportfölj. Infrastruktur har kommit att bli något av det hetaste på finansmarknaden i dag, ett resultat av en ökad jakt på avkastning i ett lågränteklimat.

Det var budskapet på ett Infrastrukturseminarium med den finska realtillgångsspecialisten United Bankers, skriver Placeras fondredaktör Pär Ståhl.

Som tillgångsslag är infrastrukturinvesteringar relativt ungt, trots att infrastruktur har funnits i tusentals år, skriver Pär Ståhl.

“Tillgångsklassen börsnoterade infrastruktur innehåller bolag som är kritiska för att samhället ska fungera normalt. Det innebär verksamheter som exempelvis transporter, telekommunikationsutrustning, vatten och energi”, så definierar Fraser Hughes, vd för intresseorganisationen Global Listed Infrastructure Organisation, infrastruktur enligt Pär Ståhl.

Fraser Hughes beskriver även infrastruktur som en “unik och osymmetrisk riskprofil”, i och med att tillgångsslaget fångar uppsidan i aktiemarknaden men ger ett visst skydd när aktier sjunker mycket.

Ytterligare en faktor som nämns i tillgångsslagets fördel är att många infrastrukturbolag är väldigt stabila.

“De är verksamma på en strukturell och stabil marknad med nästa monopolliknande struktur vilket gör att de inte är så konkurrensutsatta. Bolagen är oftast lätta att förstå vilket gör att analytiker kan göra bra prognoser på vinsterna som skapar små svängningar och låg volatilitet i infrastrukturaktier”, skriver fondredaktören.

Den kanske viktigaste megatrenden som talar för infrastruktur på längre sikt är “urbaniseringstrenden”, alltså att människor flyttar från landsbygden till storstäder.

Det är en global trend som växer sig allt starkare, noterar Pär Ståhl och poängterar att det behövs rent vatten, avlopp, telekommunikation, vägar, broar, sjukhus, energiförsörjning, allmänna transporter, skolor och mycket mer när städer växer.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR