Morningstar: Sälj aktiefonder - Jonas Lindmark

STOCKHOLM (Fonder Direkt) För många fondsparare är det dags att rebalansera och sälja aktiefonder för att sänka risktagandet.

Det skriver Jonas Lindmark, analyschef och redaktör för Morningstar i Sverige, i en krönika.

Jonas Lindmark beskriver den senaste tiden som en paradox: samtidigt som världsekonomin tydligt bromsat in har aktiekurserna fortsatt upp.

“Investeringar och industriproduktion minskar runt om i världen, vilket normalt är tidiga signaler att en lågkonjunktur är på väg. Dessutom syns redan bevis som brukar komma först senare: Arbetslösheten i Sverige ökade under augusti till över 7 procent, en procentenhet högre än för ett år sedan. Och den här veckan sänkte den amerikanska centralbanken Federal Reserve för andra gången i år sin styrränta”, skriver han.

De bakomliggande orsakerna är dock tydliga menar han, handelskriget mellan USA och Kina, hotet om ett avtalslöst brexit och upptrappningen av konflikterna i Mellanöstern har samtliga satt sina spår.

Trots detta har aktiekurserna fortsatt att stiga brant i år, och analyschefen ställer sig frågan - varför bryr sig inte tillräckligt många aktieinvesterare, varför fortsätter optimisterna att dominera?

Som svar radar han upp tre förklaringar:

* De extremt låga marknadsräntorna och en liten hänsyn till kreditrisk har gjort att många institutioner måste öka sina investeringar på aktiemarknaden, oavsett vad deras experter tror om konjunkturen.

* De flesta börsföretagen har fortsatt att rapportera bra resultat och fina marginaler.

* En mer psykologisk förklaring till att aktieköpare i år har fortsatt att betala allt högre aktiekurser är att börsuppgången som började våren 2009 nu har pågått så länge, i över tio år, vilket gör att allt fler slutar bry sig om risken för börsras.

“Men grundläggande ekonomiska samband finns kvar. Börsföretagens vinster kan bara vara en liten del av BNP, så på riktigt lång sikt kan inte de verkliga vinsterna stiga mer än BNP. Och BNP-tillväxten är låg, i snitt 2,3 procent i USA de senaste tio åren”, resonerar Jonas Lindmark.

Om man ska investera mer pengar i aktiefonder nu, efter tio års uppgång i USA och med historiskt sett för höga förväntningar på fortsatt vinsttillväxt inbakade i aktiekurserna, menar Jonas Lindmark att det kräver stor optimism.

“Min slutsats för många fondsparare är sälj, minska andelen investerat i aktiefonder. Som jag har påpekat tidigare ger en brant börsuppgång alltid anledning att rebalansera, särskilt för de som har ganska få år kvar till pension och behöver minska risktagandet”, avslutar han.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR