• UPPDRAGSARTIKEL

UB EM Frontier Real Assets: -4,4% i aug, Argentina tyngde

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Realtillgångsfonden UB EM Frontier Real Assets backade med 4,4 procent i augusti i basvalutan euro, tyngt av argentinska innehav, enligt en månadsrapport.

I svenska kronor backade fonden med 3,3 procent i augusti och har därmed avancerat med 17,8 procent hittills i år.

Fondförvaltarna Aki Kostiander och Pekka Niemelä meddelar i rapporten att Argentinska aktier hade en tuff månad i augusti på grund av politisk osäkerhet och var nere nära 50 procent sett i euro. Thailand hade en bättre månad och noterade en avkastning om 9 procent.

“Under augusti reducerade vi vår exponering mot asiatiska flygplatsbolag och använde kapitalet för att öka vår exponering mot mexikanska flygplatsbolag”, skriver förvaltarna.

Viktningen mot filippinska infra- och fastighetsbolag utökades även under augusti.

Portföljens största sektorexponeringar. (Källa: United Bankers AM)

Portföljens största sektorexponeringar. (Källa: United Bankers AM)

UB EM Frontier Real Assets portfölj innehöll cirka 100 innehav vid månadsskiftet augusti/september. De största landvikterna utgjordes av Mexiko, med 17,3 procent av kapitalet, Filippinerna (15,7), Thailand (13,9), Malaysia (10,1) samt Indonesien (9,7).

Portföljens genomsnittliga P/E-tal uppgår till 14,7, vilket är i linje med femårsnittet, samtidigt som räntorna är nära den lägsta nivån på fem år. “Därmed är värderingen rimlig jämfört med i alla fall obligationer”, påpekar förvaltarna.

UB Em Frontier Real Assets har en aggregerad framåtblickande direktavkastning på 4,1 procent, medan motsvarande för indexet MSCI EM är 3,2 procent, skriver Aki Kostiander och Pekka Niemelä. Vid årets början låg portföljens direktavkastning på 4,2 procent, enligt rapporten.

Fondens tio största innehav per den 30 augusti. (Källa: UB AM)

Fondens tio största innehav per den 30 augusti. (Källa: UB AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR