• UPPDRAGSARTIKEL

UB Nordamerika REIT: +3,0% i aug, hotellsektorn fortsatt sänke

STOCKHOLM (Fonder Direkt) UB Nordamerika REIT avancerade 3,0 procent under augusti i basvalutan euro och noterar därmed en uppgång om 23,5 procent hittills i år. I svenska kronor är motsvarande siffror 4,2 och 31,6 procent.

Det framgår av en månadsrapport från United Bankers AM. Fonden, som förvaltas av Aki Kostiander, investerar i noterade fastighetsaktier och REIT:s i Nordamerika, och har ett huvudfokus på diversifiering inom segmentet mellanstora REIT:s med hög direktavkastning.

Då ränteavkastningen försämrades betydligt i augusti, samtidigt som den 10-åriga och 2-åriga räntan inverterades i USA, såg REIT:s billiga ut på de flesta värderingspunkter, skriver fondförvaltaren.

Sektorfördelning i portföljen för UB Nordamerika REIT. (Källa: UB AM)

Sektorfördelning i portföljen för UB Nordamerika REIT. (Källa: UB AM)

Hotellsektorn fortsatte att underprestera då den genomsnittliga dagliga intäktsnivån per uthyrt rum har trendat nedåt de sista åren, efter en lång positiv trend, meddelar förvaltaren.

Bland de mer positiva bidragen nämns i stället specialiserade och hälsovårds-REIT:s. Även köpcentrum nämndes i månadsrapporten:

“Avkastningen från köpcentrum fortsätter att öka. Det värsta ser ut att vara över för offentliga köpcentrum-REIT:s då aktiepriserna har bottnat och återhämtar sig från väldigt nedtryckta värderingar”, skriver fondförvaltaren.

Aki Kostiander konstaterar vidare att industritillgångar är de mest eftertraktade bland de olika undersektorerna, med stigande hyresnivåer och en begränsad tillgång på högklassiga tillgångar och “sista milen-logistik”.

Sett till värderingar skriver han att “fonden handlas till en smärre rabatt mot NAV (1,01), vilket är betydligt lägre än övergripande marknadsvärderingar (1,19)“.

Den aggregerade direktavkastningen uppgår till 5,3 procent och portföljen handlas till en EBITDA-yield om 6,0, enligt rapporten.

Under månaden har det inte skett några större portföljtransaktioner.

Fondens tio största innehav per den 30 augusti. Sett till geografi är 80,2 procent av förmögenheten investerad i USA, 11,3 procent i Kanada och 5,4 procent i Mexiko. (Källa: UB AM)

Fondens tio största innehav per den 30 augusti. Sett till geografi är 80,2 procent av förmögenheten investerad i USA, 11,3 procent i Kanada och 5,4 procent i Mexiko. (Källa: UB AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR