Fonder: "ESG-fokus betyder inte sämre förväntad avkastning" - Lyxor

STOCKHOLM (Fonder Direkt) ESG-investerare behöver inte kompromissa gällande avkastning, utan i stället kan en screeningstrategi baserad på ESG-rating faktiskt höja ESG-profilen utan att minska riskjusterad avkastning för både passiva och aktiva smart beta-portföljer.

Det sade Francois Millet, strategi-, ESG- och innovationschef på Lyxor Asset Management, på ett seminarium.

Det har under en längre tid debatterats om hållbara investeringar leder till sämre avkastning eller inte, samtidigt som inflödena till både passiva och aktiva ESG-fonder accelererar världen över. Enligt Lyxor motsvarade hållbart investerat kapital, inklusive både aktivt och passivt förvaltade ESG-fonder, mer är 31 triljoner dollar i slutet av 2018, en ökning med 34 procent sedan 2016.

Francois Millet hänvisar till en studie som visat att uteslutningspolicys baserat på företags ESG-rating inte behöver påverka portföljers resultat negativt, i stället menar han att ESG-faktorn har haft en positiv eller neutral effekt på historisk avkastning globalt.

För riskfaktorportföljer förbättrades avkastningen i de flesta fall vid användningen av ett ESG-filter, även på riskjusterad basis.

En ESG-avgränsning leder dock till en obalans avseende länder och sektorer, och kan även leda till ökad riskexponering.

Studien visade att ESG-portföljer tenderar att undervikta regioner såsom USA och tillväxtmarknader medan en övervikt noterades inom Europa och Stillahavsområdet. Inom sektorer noterades en övervikt mot IT och industrier medan finans och energi-sektorn underviktades.

Francois Millet påpekade också att mindre företag tenderar att falla bort vid en ESG-avgränsning:

“Vid en mer aggressiv approach till ESG-betyg i en global portfölj kommer man att exponeras mot en betydlig övervikt av storbolag, eftersom att större företag är mer organiserade och har resurser som mindre bolag inte har”, sade Francois Millet och påpekade att denna viktning mot storbolag framförallt var noterbar på tillväxtmarknader.

Samtidigt noterades att ju högre ESG-betyg, desto högre pris hade aktien sett till bokfört värde. Genom att exkludera bolag med lägre ESG-betyg smalnades därmed urvalet av till dyrare bolag med ett högt marknadsvärde.

“Jag tror att detta bara är början, detta enorma inflöde till ESG-fonder kommer att skapa en värderingsreaktion på aktier till slut. Det bör vara rimligt att inom ett par år kommer vi se att aktier med högre ESG-betyg kommer att handlas till en premie, i likhet med att dagens kvalitetsaktier som har stabila balansräkningar och inträdesbarriärer handlas till en premie nu”, sade han.

ESG interagerar i en hög grad med redan existerande riskfaktorer, men skapar ingen ytterligare alfa, sade Francois Millet.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR