• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Dynamic Bond: +2,3% i aug, sålde i Argentina innan marknadschock

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Obligationsfonden Jupiter Dynamic Bond steg med klara 2,3 procent i augusti och överträffade därmed sitt jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged), som ökade med 0,4 procent.

Det framgår av en månadskommentar från Ariel Bezalel, som förvaltar fonden. Årets avkastning summerar till 8,5 procent så här långt, att jämföra med 5,5 procent för index.

Fondens utveckling de senaste fem åren jämfört med jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) per den 31 augusti. (Källa: Jupiter AM)

Fondens utveckling de senaste fem åren jämfört med jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) per den 31 augusti. (Källa: Jupiter AM)

“Marknaderna skrämdes i augusti av ett antal ekonomiska datapunkter som verkade bekräfta den globala tillväxtinbromsningen och det allt intensivare handelskriget mellan USA och Kina, samtidigt som förväntningarna om fortsatta räntesänkningar från Federal Reserve steg”, skriver Ariel Bezalel.

Skivstångsstrategin en vinnare

Som förklaring till fondens styrka under månaden pekar förvaltaren på portföljens så kallade skivstångsstrategi (barbell), som balanserar amerikanska och australiska statsobligationer med selektiv kreditexponering med kort duration samt tillväxtmarknader. Avkastningen uppges ha varit positiv i samtliga av fondens nyckelallokeringsområden under månaden, med betoning på god utveckling för fondens statsobligationer i USA och Australien.

Statsobligationsräntor i utvecklade ekonomier sjönk överlag under månaden, något förvaltaren delvis tillskriver politiska spänningar i stora delar av världen. Utöver den nämnda konflikten mellan USA och Kina framhålls i kommentaren faktorer som kollapsen av den italienska koalitionsregeringen, marknadschocken i Argentina mot bakgrund av president Macris oväntade nederlag i primärvalet, samt ökad sannolikhet för en brexit utan avtal den 31 oktober. Ariel Bezalel konstaterar att de sammantagna omständigheterna ledde till ett betydande rally i statsobligationer, dit investerare flydde.

“Räntan på de flesta europeiska länders tioåriga statsobligationer noterade rekordlåga nivåer; till och med italienska BTP-obligationer stängde under 1 procent för första gången någonsin. Den totala summan av negativt avkastande skuld i världen steg till den nya högstanivån 17.000 miljarder dollar under månaden”, anmärker Ariel Bezalel.

Sett till Dynamic Bonds företagsexponering meddelar förvaltaren att fondens sedan länge innehavda obligationer inom den brittiska pub-branschen steg ordentligt, som ett resultat av det Hongkong-baserade investeringskonglomeratet CK Asset Holdings förvärv av Greene King.

Parerade Argentina-ras

På tillväxtmarknader uppges företagskrediter ha överpresterat utlåning till stater, och fonden drog bland annat nytta av en stark utveckling på den indiska företagsobligationsmarknaden samt hos brasilianska proteinproducenter.

Ariel Bezalel informerar vidare om att fonden i allt väsentligt undvek att drabbas av de tunga nedgångar som noterades på Argentinas finansmarknader under månaden. Argentinsk skuldexponering ska ha decimerats till nära noll inför det primärval som förde med sig ett rejält tumult på landets marknader.

Aggressiva centralbanker att vänta

Fondteamet inom Jupiter Dynamic Bond har under ett bra tag ansett att USA:s ekonomiska cykel närmar sig sitt slut, och att nästa recession kryper allt närmare. En ström av ekonomisk data i augusti verkar bekräfta de undermåliga globala tillväxtutsikterna, framgår av kommentaren. Ariel Bezalel pekar särskilt på det största fallet i globala handelsvolymer på rullande tolv månader (nedgång med 1,4 procent per den sista juni) sedan finanskrisen, samt den första kontraktionsnoteringen i amerikanskt inköpschefsindex för tillverkning sedan i januari 2016.

Förvaltningsteamet förväntar sig framöver att se än mer aggressiva centralbankslättnader än vad som för tillfället är inprisat i marknaden.

“Vi har länge sagt att vi räknar med fler räntesänkningar under den andra halvan av 2019. Marknaderna ser nu ut att ha anslutit sig till vår syn, och prisar in tre räntesänkningar fram till januari 2020. Amerikanska statspappersräntor faller brant under loppet av räntesänkningscykler, varför vi fortsätter att vara positiva till dessa samt motsvarande värdepapper på andra utvecklade obligationsmarknader såsom Australien. Detta trots det stora rally vi har tagit del av hittills i år”, skriver Ariel Bezalel.

Men, i enlighet med fondens skivstångsfilosofi, söker förvaltningsteamet även efter andra möjligheter i marknaden. Som exempel på intressanta situationer nämner förvaltaren indiska statsobligationer samt företagsobligationer i amerikanska och brasilianska fågel- och nötköttsproducenter.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR