Jupiter Global Ecology Growth: -1,4% i augusti, förnybar energi växer

STOCKHOLM (Fonder Direkt) När nyheter om svaga tillväxtsiffror i Kina och Tyskland och en inverterad räntekura i USA, ackompanjerat av fortsatt handelskrig mellan Kina och USA, rullades ut under augusti vände världens börser ned. För aktiefonden Jupiter Global Ecology Growth slutade månaden på -1,4 procent, medan jämförelseindex FTSE ET100 backade 3,3 procent (båda i basvalutan euro), rapporterar fondförvaltaren Charlie Thomas en månadskommentar.

Sedan årsskiftet är fonden upp 19,1 procent, jämfört med index som är upp 14,9 procent. Mätt i svenska kronor backade Jupiter Global Ecology Growth 1,3 procent i augusti medan avkastningen sedan årsskiftet ligger på +26,9 procent.

Azbil och Ørsted gått starkt

Att fonden slog index under månaden hänför Charlie Thomas till positiva bidrag från enskilda bolag, snarare än sektorer eller regioner generellt. Bland de positiva bidragsgivarna nämns japanska Azbil och danska energibolaget Ørsted, som han menar båda är defensiva tillväxtbolag. Även Itron och Prysmian gick starkt under månaden, medan danska Vestas, som tappade marknadsandelar mot konkurrenter, och Johnson Matthey och BorgWarner, som båda är exponerade mot en svikande bilindustri, bidrog negativt under månaden.

Charlie Thomas menar att fondens fokus ligger väldigt rätt i tiden:

“Vi tror på en relativt normal avslutning på nuvarande cykel av global tillväxt. Vi ser flera attraktiva värderingar inom vårt segment av hållbara investeringar, inte minst inom ren energi och cirkulär ekonomi”, skriver han.

Förnybar energi växer snabbt

Inom ren energi nämner han att offshore-vind generellt gått starkt, med en dubblering av marknaden varje år senaste tio åren i Europa. Skiftet från fossila till förnybara energikällor går snabbare och snabbare. Charlie Thomas menar att förutom ny teknik, så driver även lagstiftning på övergången. EU lanserar sin “Sustainable Finance Action Plan”, som bland annat ska få privat kapital att bidra till att klimatmålen nås.

“För oss är utvecklingen viktig, och vi har gått in i ett antal bolag där vi tror att utvecklingstakten är högst, till exempel DSM och Corbion”, avslutar Charlie Thomas.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR