• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter European Growth: +0,1% i aug, börsoperatörer bidrog under volatil månad

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Jupiter European Growth steg med 0,1 procent i augusti, samtidigt som fondens jämförelseindex (FTSE World Europe) backade 1,5 procent. Hittills i år har fonden därmed stigit med 21,3 procent, att jämföra med index som ökat 15,4 procent. Siffrorna gäller i basvalutan euro.

“Nyhetsflödet hos företagen var begränsat i augusti men månaden var volatil. Aktiemarknaderna drevs i hög grad av det pågående rallyt i statsobligationer, som har uppstått från en växande oro kring president Trumps konfrontativa förhållningssätt vad gäller USA:s handelsrelationer med Kina”, skriver fondförvaltaren Alexander Darwall i en månadskommentar.

I sammanhanget lyfter förvaltaren även fram att ekonomisk data pekar mot en kraftig inbromsning i Kina och Tyskland, särskilt avseende tillverkningssektorn. Det tyska affärssentimentet föll under månaden till den lägsta nivå på sju år, samtidigt som en IFO-undersökning bland anställda gav vid handen att det dystra tillverkningsklimatet håller på att sprida sig till servicesektorn, enligt Alexander Darwall.

Sett till positiva portföljbidrag under månaden nämner förvaltaren Novo Nordisk, Deutsche Boerse, Bayer, London Stock Exchange och Barry Callebaut.

Det danska diabetesläkemedelsbolaget Novo Nordisk steg efter att rapporterat ett starkt resultat för det andra kvartalet som överträffade analytikernas förväntningar, samtidigt som bolaget höjde sin guidning för helåret sett till försäljnings- och vinsttillväxt, meddelar Alexander Darwall.

Börsoperatören Deutsche Boerses aktie uppges ha fortsatt avancera efter rapporten för det andra kvartalet, där ledningen vidhöll sin guidning om försäljningstillväxt på 5 procent och vinsttillväxt på 10 procent. Förvaltaren noterar att aktien är en kandidat för att bli inkluderad i aktieindexet Euro Stoxx 50.

“Bayer-aktien steg på rykten om att bolaget överväger en global förlikning i sin spretiga legala kamp i USA över sitt ogräsbekämpningsmedel baserat på glyfosat, i förhoppning om att kunna undvika en utdragen rättsprocess”, skriver Alexander Darwall.

Vad gäller London Stock Exchange ska aktien ha gjort fortsatta framsteg i augusti, efter att dess delårsresultat påvisade en vinstmarginal som var 8 procent bättre än konsensusförväntningarna. Vidare bekräftade bolaget sin intention att förvärva Refinitiv.

Även Barry Callebauts aktie fortsatte att stiga under månaden, mot bakgrund av solida resultat för bolagets tredje kvartal som innehöll tvåsiffrig volymtillväxt, drivet av försäljning i EMEA-regionen, enligt förvaltaren. Schweiz-baserade Barry Callebaut är (enligt dess hemsida) världens största producent av choklad- och kakaoprodukter.

Bland negativa avkastningsbidrag i augusti nämns Adidas, Dassault Systemes och Arrow Global. Adidas aktie upplevde, efter en stark utveckling i år, en del vinsthemtagningar i samband med bolagets rapport för det andra kvartalet, heter det. Resultatet var i stort sett i linje med förväntningarna, men försäljningen i Asien bromsade in något, uppger förvaltaren, som lägger till att Adidas behöll sin guidning för helåret. Även nedgången i Dassault Systemes ska ha varit ett resultat av viss vinsthemtagning, detta efter en solid rapport för det andra kvartalet i slutet av juli. Arrow Global uppges ha tappat på börsen i ljuset av en generell nedgång bland bolag inom finans.

Alexander Darwall meddelar att fondteamets inställning till marknaden är oförändrad. Fondens fokus ligger på bolag med starka och differentierade egenskaper som bolagen kan kapitalisera på genom att möta kundernas krav, samtidigt som de kan utnyttja regulatoriska och teknologiska förändringar till sin fördel. Fonden undviker normalt sett bolag som är känsliga för politiska omständigheter, och bolag som har mycket fasta tillgångar samt hög skuldsättning. Alexander Darwall förklarar att fondteamet föredrar att investera i bolag som har flexibla tillgångsbaser och leverantörskedjor.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR