Swedbank Robur: Flaggar upp i Elekta igen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Swedbank Robur har ökat sitt aktieinnehav i strålterapibolaget Elekta till lite mer än 5 procent av kapitalet och 3,7 procent av rösterna.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande, med anledning av att gränsvärdet för antal aktier nu överstiger 5 procent.

Swedbank Robur ägde per den 31 augusti 4,3 procent av kapitalet, visar ägardatatjänsten Holdings.

Swedbank Robur har inte haft över 5 procent av aktierna i Elekta sedan mars 2018, enligt statistik från Holdings.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR