Fonder: Norska oljefonden tvingas exkludera råoljeproduktion

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Norges finansdepartement har beslutat vilka typer av oljeföretag som Statens pensjonsfond utland måste dumpa, skriver norska näringslivssajten E24.

Finansdepartementet ska i ett brev till Norges Bank, som förvaltar oljefonden, listat exakt vilka typer av oljeföretag som måste exkluderas. De har även beslutat att indexleverantören FTSE Russells definition av råoljeproducenter ska ligga till grund för försäljningen, som kommer att göras gradvis över tid.

I mitten av september omfattade försäljningen 95 företag, 0,8 procent av referensindex för aktier, värderat till 54 miljarder norska kronor.

Det hela började i våras, när regeringen föreslog att norska oljefonden skulle göra sig av med vissa typer av oljebolag, efter råd från Norges Bank som ville minska Norges totala exponering för potentiella negativa förändringar i oljepriset över tid, skriver E24.

“Målet är att se till att vår totala förmögenhet är mindre sårbar för ett varaktigt fall i oljepriset. Då är det bättre att sälja de företag som bara bedriver prospektering och produktion av olja och gas än att helt gå ur en bred sammansatt energisektor”, sade finansminister Siv Jensen i mars enligt E24.

Emellertid har indexleverantören som oljefonden baserar sina investeringar på gjort förändringar i sina oljeindex, och detta har lett till osäkerhet om hur fonden ska fortsätta med minskningen, tills nu när finansdepartementet infört ytterligare regler, påpekar E24.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR