Fonder: Swedbank Robur slår ihop globalfonder

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Swedbank Robur kommer att fusionera fonderna Globalfond MEGA och Globalfond för att renodla sitt fondutbud.

Det framgår av ett pressmeddelande.

“I samband med fusionen gör vi ett fåtal ändringar i fondbestämmelserna för Globalfond. Fonderna har sedan innan samma placeringsinriktning, förvaltning och riskklass”, skriver Swedbank Robur.

Globalfonden kommer att öppnas för handel den 14 oktober och andelar i Globalfond MEGA som inte sålts av eller bytts ut innan den 8 oktober kommer att föras över till Globalfonden.

I ett kundbrev för andelsägare av Swedbank Robur Globalfond skriver Swedbank att fondens placeringsinriktning förtydligas genom att ange att minst 90 procent av fonden ska vara direkt eller indirekt exponerat mot aktiemarknaden.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR