• UPPDRAGSARTIKEL

IKC Avkastningsfond: Positiv avkastning nionde månaden i rad

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Klimatet för obligationsfonden IKC Avkastningsfonds investeringar beskrivs av Lars Bredenberg i en förvaltarkommentar för september som gynnsamt.

IKC Avkastningsfond steg med 0,33 procent i september och har i och med det ökat med 3,17 procent sedan årsskiftet.

Fonden har stigit med 20,8 procent sedan lanseringen i april 2012. (Källa: IKC Fonder

Fonden har stigit med 20,8 procent sedan lanseringen i april 2012. (Källa: IKC Fonder

“Signalerna kring utvecklingen för världsekonomin fortsätter att vara svaga och allt fler lyfter fram riskerna för en recession. Detta motverkas av en tro på att centralbankerna ska agera kraftfullt med penningpolitiken, viss förväntan på finanspolitiska stimulanser och en förhoppning om en lösning på handelskonflikten”, skriver Lars Bredenberg om marknadsklimatet samtidigt som han påpekar att marknaderna har valt att se det som att svag statistik ger positiva effekter.

Den svenska företagsobligationsmarknaden har främst fått stöd från både riskvilja i omvärlden och god likviditet hos marknadsaktörerna, tillägger han.

Angående enskilda innehav lyfts Northmill fram som en positiv bidragsgivare under månaden då de erhöll banktillstånd och att Sollentuna Stinsen förtidsinlöser en obligation på förmånlig nivå. Positiva bidrag kom även från deltagande i emissioner och en del obligationer med hög kupong.

På den negativa sidan nämns svaghet för välfärdsbolag såsom Norlandia och Frösunda. Korta och försiktiga placeringar påpekar Lars Bredenberg ger väldigt låg avkastning i dagens ränteläge.

“Vi känner oss väl förberedda inför hösten och har i skrivande stund fördelat fondens kapital mellan hela 129 olika emittenter (192 räntebärande instrument). Detta gör fonden rustad mot enskilda negativa bolagshändelser samtidigt som vi ser en bra förutsättning för att kunna skapa en jämn och stabil avkastning över tid”, adderar förvaltaren.

IKC Avkastningsfonds tio största emittenter vid utgången av september. (Källa: IKC Fonder)

IKC Avkastningsfonds tio största emittenter vid utgången av september. (Källa: IKC Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR