Fonder: Fondbolag väljer att skapa egna fondtorg

STOCKHOLM (Fonder Direkt) I spåren av förändringen av Pensionsmyndighetens fondtorg har flera mindre aktörer slagits ut från fondtorget och köpts upp, en konsolideringsvåg som av många väntas fortsätta. Flera fondbolag väljer till följd av bland annat detta att bygga upp en egen distribution för att sälja fonder.

Det framgår av ett pressmeddelande från Fondab.

“Parallellt med detta arbetar många fondbolag på att komma närmare sin slutkund. Historiskt har fonderna sålts genom exempelvis försäkringsbolag, nätmäklare och banker. Staten har också byggt ett gigantiskt fondtorg via Pensionsmyndigheten. Det gör att fondbolagen inte alls känt sin slutkund. Det har varit distributörens kund. För hanteringen och distributionen av fonder har fondbolagen delat med sig av sin förvaltningsavgift till distributionsplattformen”, framkommer det i pressmeddelandet.

Fondbolag har i Sverige fått ökade möjligheter att bygga upp en egen distribution, dels genom teknik men även genom den svenska reformen med ISK som gjort det möjligt för kunder att skapa ett eget fondsparande direkt hos fondbolaget. Spiltan Fonder och Case Fonder har redan skapat egna fondtorg och flera fondbolag som Fondab varit i kontakt med tittar på att skapa egna torg, heter det.

Enligt pressmeddelandet är det dock inte ett rätt igenom svenskt fenomen, utan i Norge har man sett att fondbranschen fått ett uppsving efter införandet av ASK, som är Norges motsvarighet till ISK. I Norge har distributionsfrågan även tagits ett steg längre, där bygger fondbolagen helt egna fondtorg för att attrahera mer investerare.

“Kunderna skall kunna välja andra fonder som det egna fondbolaget inte erbjuder. På så vis skall det bli enklare att bli kund. Det betyder samtidigt också att de konkurrerar med sina egna distributörer som exempelvis banker eller nätmäklare. Både Alfred Berg och Skagen Fonder har satsat stort på egna torg”, kommenterar Mikael Tjäder, vd för Fondab, i pressmeddelandet.

Just en sådan utveckling kan man inte se i Sverige ännu, skriver Mikael Tjäder och påpekar att det flera gånger varit på kartan att stora fondbolag skall gå samman och bygga en egen distributionsplattform för att helt enkelt utmana aktörer som storbanker och nätmäklare, något som alltså ännu inte blivit verklighet.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR